POLSKA IZBA EDUKACYJNA
Sebastian Krajewski

ul. F. Nowowiejskiego 2/26
20-880 Lublin
NIP: 729-248-28-82
Tel. 792-829-003; 535-541-877

Oferta:
- szkolenia
- doradztwo zawodowe
- doradztwo biznesowe
- projekty międzynarodowe